ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის

პირველი მოადგილე

რამაზი თოლორდავა

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ:599 85 65 40

Email: ramazitolordava@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის მოადგილე

კორნელ წურწუმია

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ:599 85 65 53

Email: tsutsumiakorneli@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის მოადგილე

დავით შენგელია

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 595 02 32 64

გააზიარე