თავმჯდომარის მოადგილე

რამაზი გულუა

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე
ბიოგრაფია

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ:599 85 65 79

Email: ramaziგულუა@gmail.com

დახურვა

კორნელ წურწუმია

თავმჯდომარის მოადგილე
ბიოგრაფია

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ:599 85 65 53

Email: tsutsumiakorneli@gmail.com

დახურვა

დავით შენგელია

თავმჯდომარის მოადგილე
ბიოგრაფია

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 595 02 32 64

დახურვა