საბავშვო ბაღები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სულ არის 33 საბავშვო ბაღი.

დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 298.

  აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 973.

 

                

საბაშვო ბაღების შესახებ  საკონტაქტო ინფორმაცია

საბავშვო ბაღების ჩამონათვალი  დასახლებული პუნქტების მითითებით

გააზიარე