ვაკანსიების განთავსების ადგილები

ვაკანსიების განთვსების ადგილი – საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ - გვერდი (www.hr.gov.ge) ;
გააზიარე