ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

ტექნიკური მომსახურების ხარჯი

2017 წლის წლის I -კვარტლის მონაცემებით   ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები შეადგენს 3,5 ათას ლარს

გააზიარე