ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

საწვავის მოხმარების ხარჯები

 

     2017 წელს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  საწვავის მოხმარების  წლიურმა  ხარჯმა შეადგინა- 29 170 ( ოცდაცხრაათასი) ლარი.

  2018 წელს თანამდებობის პირებზე გახარჯული საწვავის ოდენობა. 

გააზიარე