ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

პრემიებისა და დანამატების შესახებ

2017 წლის I კვარტლის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პრემია-დანამატები არ გაცემულა.

გააზიარე