ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ქონების გასხვისება

 

 

 • ბრძანება #611-ს – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრისათვის" უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.
 • ბრძანება #498-ს – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრისა და კომპლექსური სასპორტო სკოლის გაერთიანებისთვის" უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.
 • ბრძანება #499-ს – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრისა და კომპლექსური სასპორტო სკოლის გაერთიანებისთვის" უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.
 • ბრძანება #507-ს – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის, დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და სასაფლაოების მოვლა–პატრონობის ცენტრისთვის" თხოვების ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ;
 • ბრძანება #516-ს – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის, დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და სასაფლაოების მოვლა–პატრონობის ცენტრისთვის" თხოვების ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ;
 • ბრძანება #186 – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის ცენტრისთვის" თხოვების ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ;
 • ბრძანება #3 – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავის ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე;
 • ბრძანება #676 – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის ცენტრისთვის" უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ;
 • ბრძანება #2 – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე;
 • ბრძანება #578-ს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ;
 • ბრძანება #917-ს – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა–პატრონობის ცენტრისთვის" უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ;
 • ბრძანება #126-ს  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "ქიმბაქტისათვის" უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ;
 • ბრძანება #894-ს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტისთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ;
გააზიარე