ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტის შესრულება

ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

გააზიარე