შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

სამსახური უზრუნველყოფს: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოს – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის სრულყოფას, ფინანსების მართვის გაუმჯობესებას, სახსრების, სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების, მიზნობრიობის დაცვისა და ეფექტიანობის გაზრდის ხელშეწყობას, ტექნიკური და ფუნქციური ხარვეზების აღმოფხვრასა და პრევენციას.

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსი

ლევან პაპასქირი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599 85 65 67
E-mail:levan.papasqiri@mail.ru
სამუშაო გამოცდილება

1978-1979 წწ ჩხოროწყუს რაიკოპერატივის საქონელმცოდნე;

1979-1981 წწ. საბჭოთა არმიის რიგები.

1981-1984 წწ. ჩხოროწყუს რაიკოპერატივის საქონელმცოდნე.

1984-1995 წწ შემნახველი ბანკის ჩხოროწყუს განყოფილებაში ეკონომიკური განყოფილების უფროსი-მმართველის მოადგილე.

 1997-2000 წწ. ჩხოროწყუს გამგეობის ეკონომიკური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

2004-2008 წწ. სს,,სახალხო ბანკი“ მთავარი ბუღალტერი.

 2014 წლიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი.

განათლება

ჩხოროწყუს მექანიკური ტექნიკუმი (1974-1977 წწ).

ქ.თბილისის ეკოლოგიური-ეკონომიური ინსტიტუტი (2000-2004 წწ)

სამსახურის  - მთავარი სპეციალისტები
  • ალიკა მალანია - მობ: 599 85 02 46
  • ბორის შენგელია - მობ: 595 61 37 61

 

 

 

გააზიარე