საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

 საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური არის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, მუნიციპალური პროგრამების საფინასნსო გაანგარიშება - დასაბუთებას, მიღებული ბიუჯეტის შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტიან გამოყენებას და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას;

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

საფინანსო - საბიუჯეტო  სამსახურის უფროსი

ზაზა ხორავა

საკონტაქტო ინფორმაცია

           მობ: 599-85-65-80
           E-mail:

სამუშაო გამოცდილება

1984-1986 წლებში სსრკ სახელმწიფო ბანკის ჩხოროწყუს განყოფილების მთ. ბუღალტერი;
1986-1990 წლებში საქართველოს კომკავშირის ჩხოროწყუს რაიკომის მდივანი;
1993-2004 წლებში სს ''ლიბერთი ბანკის "ჩხოროწყუს ფილიალის მთავარი ბუღალტერი;
2004-2006 წლებში ჩხოროწყუს რაიონის გამგებლის მოადგილე;
2006- წლიდან დღემდე არის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი.

განათლება

თბილისი ივანე ჯავახიშვილის სახელბის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფინანსების ფაკულტეტი

საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება

განყოფილების უფროსი
  • ჯონი პერტაია - მობ: -599 85 65 45

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
  • იზა კიტია - მობ: 599 40 43 71
  • ქეთო კვარაცხელია - მობ: 599 85 03 51

საბიუჯეტო დაგეგმვის, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

  • ნაზო ნარსია - მობ: 599 85 46 22
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
  • მაია ახალაია - მობ: 598-84-84-44

 შესყიდვების განყოფილება

განყოფილების უფროსი
  • გელა ჩოკორაია - მობ: 599-85 65 70
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
  • შორენა ჩიქოვანი - მობ: 595 51 70 69
გააზიარე