საკრებულოს მორიგი სხდომა

14 სექტემბერი, 2022

5 სექტემბერს, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე შოთა წურწუმია უძღვებოდა. სხდომაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:

1. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, საკითხის საკრებულოს სხდომაზე დამტკიცების თაობაზე.

2. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე დამტკიცების თაობაზე.

საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ კენჭისყრის შედეგად მხარი დაუჭირა წარმოდგენილი საკითხების დამტკიცებას.

 

გააზიარე