საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება

საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება ფუნქციებია:

  • მუნიციპალიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვა, ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების შესაბამისად ხარჯის გაწევა, საფინანსო ოპერაციების წარმოება;
  • ურთიერთობა ხაზინასთან და საბანკო დაწესებულებებთან;
  • მუნიციპალიტეტის  საჯარო  მოსამსახურეთა  ხელფასების, სამივლინებო ხარჯების და სხვა გადასახდელების გაცემა;
  • ფულადი სახსრების, ანგარიშსწორებისა და მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის ჩატარება;
  • საკასო და ფაქტიური ხარჯების, ფაქტიური შემოსულობების აღრიცხვის წარმოება;


განყოფილება შედის საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების უფროსი

 

ჯონი პერტაია

საკონტაქტო ინფორმაცია
მობ: 599-85-65-45
სამუშაო გამოცდილება:  

   1998-2001 წლებში ჩხოროწყუს რაიონის საგადასახადო ინსპექციის  ინსპექტორი;

  2003-2006 წლებში ჩხოროწყუს გამგეობის მთავარი ბუღალტერის მოადგილე;

  2006-2009 წლებში გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მთ. ბუღალტერი;

  2009 წლიდან დღემდე ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო, საბიუჯეტო სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების უფროსი;

განათლება

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი  – ეკონომიკის ფაკულტეტი

განყოფილების თანამშრომლები - მთავარი სპეციალისტები
  • იზა კიტია- მობ: 599-40 43 71
  • ქეთო კვარაცხელია- მობ: 599-85-03-51

 

 

 

გააზიარე