პეტიცია უპატრონო ცხოველების მოვლა პატრონობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის რეგულირების წესის თაობაზე

Petition author: qwe qwe
Signatures: 0
შექმნის თარიღი: 23 ოქტომბერი, 2017
დასრულების თარიღი: 22 დეკემბერი, 2017 (დარჩა 58 დღე)
Signatures : 0
Full name Signature date
გააზიარე