პეტიცია "მიმართულების და ადგილმდებარეობის აბრების განთავსების" თაობაზე

Petition author: qweqweqwe qweq weq we
Signatures: 16
შექმნის თარიღი: 23 ოქტომბერი, 2017
დასრულების თარიღი: 22 დეკემბერი, 2017 (დარჩა 32 დღე)
Signatures : 16
Full name Signature date
გააზიარე