კომისიის სხდომა

1 May, 2024

26 აპრილს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე ოთარ შენგელია უძღვებოდა. სხდომაზე განიხილეს შემდეგი:

1. ,,ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსით (M3 კატეგორია) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფისა და მარშრუტის დამტკიცების და მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზების შესახებ“

3. ,,სოფელ ლეწურწუმეს ჯუმითის მე-3 ქუჩის სახელდების თაობაზე“

კომისიის წევრებმა მხარი დაუჭირეს საკითხის ბიუროს სხდომაზე გატანას.

გააზიარე