ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. ხაბუმეში მდ. ხობისწყლის ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება

5 April, 2024

სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ წარდგენილია ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. ხაბუმეში მდ. ხობისწყლის ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიშის განცხადება.

სკრინინგის ანგარიშის განცხადების შესახებ ინფორმაცია თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად განთავსებულია გარემოსდაცვით საინფორმაციო პორტალზე - www.ei.gov.ge. გთხოვთ, დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები წარადგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 2024 წლის 15 აპრილის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №150 ან ელ. ფოსტაზე: eia@mepa.gov.ge.

 

 

გააზიარე