ტენდერები

სათაური დასრულების თარიღი
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთათვის უფასო სასადილოს მომსახურება. 26 იანვარი, 2024 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ.მუხურში სკვერის მოწყობა 19 თებერვალი, 2024 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობისათვის სანათების შეძენა. 12 თებერვალი, 2024 მეტის წაკითხვა
ქალაქ ჩხოროწყუს კეთილმოწყობის სამუშაოები (მესამე ეტაპი) 4 მარტი, 2024 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის ბალანსზე რიცხული ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება და ტეკნიკური მომსახურება 28 თებერვალი, 2024 მეტის წაკითხვა
ქალაქ ჩხოროწყუში ლექვარცხეს უბნის გზის რეაბილიტაცია 13 April, 2023 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ახუთში საჯღარკაოს უბანში ხიდ- ბოგირის მოწყობა. საჯღარკაო უბანში ჯემალ ჯღარკავას სახლთან მილ-ხიდის მოწყობა, ლეჯიქეს უბანში გაბიონის მოწყობა 28 დეკემბერი, 2022 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ახუთში (მეორე ახუთი) მდინარე ზანაზე დაკიდული ხიდის მოწყობა 3 იანვარი, 2023 მეტის წაკითხვა
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთათვის უფასო სასადილოს მომსახურება. 20 იანვარი, 2023 მეტის წაკითხვა
ქალაქ ჩხოროწყუში მდინარე ბოკისკურის მარჯვენა ნაპირზე დამეწყრილი ადგილის გამაგრება გაბიონით. მე-3 ეტაპი 23 იანვარი, 2023 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის ბალანსზე რიცხული ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება და ტეკნიკური მომსახურება 1 თებერვალი, 2023 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ.ლეწურწუმეს ს/ბაღის. სოფ.ლესიჭინეში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლის, ქვედა ჩხოროწყუს და ახუთის ადმინისტრაციული შენობების გადახურვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 28 თებერვალი, 2023 მეტის წაკითხვა
შენობების ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო და სპორტული მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 28 თებერვალი, 2023 მეტის წაკითხვა
ქ.ჩხოროწყუს ცენტრალურ ნაწილში ქუჩების, სკვერების,სანიაღვრე არხების, ფეხით სავალი ბილიკების და მწვანე ზოლის საარებილიტაცო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 28 თებერვალი, 2023 მეტის წაკითხვა
ქ.ჩხოროწყუს საროდონაიოს უბანში სპორტული სტადიონის მოწყობითი სამუშაოები 9 მარტი, 2023 მეტის წაკითხვა
საავტომობილო გზების საარებილიტაცო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 10 მარტი, 2023 მეტის წაკითხვა
ქ.ჩხოროწყუს ცენტრალურ ნაწილში ქუჩების, სკვერების,სანიაღვრე არხების, ფეხით სავალი ბილიკების და მწვანე ზოლის სარეაბილიტაცო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 24 მარტი, 2023 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობისათვის ლედ.სანათების შეძენა. 1 თებერვალი, 2019 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში მზრუნველობა მოკლებულთათვის უფასო სასადილოთი მომსახურების შესყიდვა 28 იანვარი, 2019 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის ბალანსზე რიცხული ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება და ტეკნიკური მომსახურება. 13 თებერვალი, 2019 მეტის წაკითხვა
ქ. ჩხოროწყუში ყაზბეგის ქუჩიდან ლესილიძეს ქუჩამდე გარახა-ნაკიანის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთის ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება. 11 მარტი, 2019 მეტის წაკითხვა
ქ. ჩხოროწყუს ლექვარცხეს უბანში ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება. 15 მარტი, 2019 მეტის წაკითხვა
ქ.ჩხოროწყუში ზოია გრიგოლიას ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება. 29 მარტი, 2019 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპლაიტეტის საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 21 მარტი, 2019 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპლაიტეტის სოფელ ნაფიჩხოვოში წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. 16 მარტი, 2019 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეწურწუმეში საპერტაიოს უბნის 60 ოჯახის წყალმომარაგება. 16 მარტი, 2019 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლესიჭინეში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა 1 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ თაიაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული დაკიდული ხიდის მოწყობითი სამუშაოები. 2 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხის მოწყობითი სამუშაოები. 2 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლესიჭინეში სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყალსარინელი არხების მოწყობა 3 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ახუთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყალგამტარი მილების მოწყობა. 10 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ახუთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მილხიდის რეაბილიტაცია. 9 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუმში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ლეგახარე-ზუმის დამაკავშირებელი, მდ. ხობისწყალზე დაკიდული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მდ.ხობისწყალზე და მდ.სკურჩაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები. 11 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიპალიტეტის, სოფ. კირცხში წყალგამტარი მილების, სანიაღვრე არხებისა და ხიდბოგირების რეაბილიტაცია. 10 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიპალიტეტის, სოფ. ლეწურწუმეში(ჯუმითის უბანი) სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხის მოწყობა. 24 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალების შესყიდვა 15 ოქტომბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაბუმეში ( ჯუმითი ეწერის უბანი) სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხის მოწყობითი სამუშაოები. 16 ნოემბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ კირცხში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხის მოწყობითი სამუშაოები. 20 ნოემბერი, 2018 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიპალიტეტის, სოფ. თაიაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ოცინდალეს გზის რეაბილიტაცია. 20 ნოემბერი, 2019 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დ.ჩხოროწყუში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხის მოწყობა. 29 ნოემბერი, 2019 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუმში (ლემონჯავების უბანი) სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახიდე გადასასვლელის მოწყობითი სამუშაოები. 17 იანვარი, 2019 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაბუმეში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა. 21 დეკემბერი, 2019 მეტის წაკითხვა
ქ. ჩხოროწყუში მშვიდობის ქუჩაზე გზის მონაკვეთის ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება. 5 თებერვალი, 2019 მეტის წაკითხვა
ქ. ჩხოროწყუში ყაზბეგის ქუჩიდან ლესილიძეს ქუჩამდე გარახა-ნაკიანის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთის ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება. 5 თებერვალი, 2019 მეტის წაკითხვა
ქ. ჩხოროწყუს ლექვარცხეს უბანში ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება. 6 თებერვალი, 2019 მეტის წაკითხვა
ქ.ჩხოროწყუში ზოია გრიგოლიას ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება. 6 თებერვალი, 2019 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ქ. ჩხოროწყუს ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები. 7 თებერვალი, 2019 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობისათვის ლედ.სანათების შეძენა. 1 თებერვალი, 2019 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპლაიტეტის საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 13 თებერვალი, 2019 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაბუმეში 2016 წლის 8ივლისს სტიქიის შედეგად დაზიანებული საუბნო გზების მოხრეშვითი სამუშაოები 26 ივნისი, 2017 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლესიჭინეში 2016 წლის 8 ივლისს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობითი სამუშაობი 22 ივნისი, 2017 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ კირცხში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა 28 April, 2017 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედაჩხოროწყუში ახალი საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოები 27 April, 2017 მეტის წაკითხვა