გერონტი მამფორია

სახელი:     გერონტი                                                                             

გვარი:       მამფორია       

დაბადების თარიღი : 25.10.1967                                                    

მოქალაქეობა: საქართველო

მისამართი: ჩხოროწყუ; ახუთი

ტელეფონი

განათლება: უმაღლესი, ინჟინერ-მექანიკოსი

 

ელ. ფოსტა:

გააზიარე