თენგიზ ზედანია

სახელი ,გვარი : 

არჩევის ფორმა: პროპორციული

პარტიულობა: ,,გახარია საქართველოსთვის"

დაბადები თარიღი:

დაბადების ადგილი : ჩხოროწყუ

განათლება: უმაღლესი

სასწავლებელი: 

სპეციალობა: ექიმი

 

ტელეფონი: 599 56 72 66

  ელ-ფოსტა 

გააზიარე