საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

13 ოქტომბერი, 2017

        დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, სადაც დღის წესრიგით განიხილებოდა შემდეგი საკითხი:
,, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ- სახელმწიფო სერვისის სააგენტოსთვის უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე". აღნიშნულ საკითხზე მოხსენება საკრებულოს სხდომაზე გააკეთა საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარემ დაზმირ დარსალიამ.

     საკრებულოს სხდომაზე დამსწრე 18 წევრიდან საკითხს დასამტკიცებლად კენჭი14 დეპუტატმა დაუჭირა .4- წინააღმდეგი. ამით საკრებულოს სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

გააზიარე