სამოქალაქო საბჭო

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის სათათბირო ორგანოს–სამოქალაქო

მრჩეველთა საბჭო

საბჭოს მიზანია:

  • ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორცილებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა და გამგებლის საქმიანობაში საზოგადოებრივი ჩართულობის გაზრდა;
  • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის (შემდგომიში – "მუნიციპალიტეტი") მოსახლეობასა და გამგებლს შორის მჭიდრო ურთიერთკავშირის უზრუნველყოფა;
  • გამგებლის საქმიანობის ეფექტურობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
  • მოქალაქეთა ინტერესების წარმოდგენა და დაცვა გამგებლის საქმიანობაში.

სამოქალაქო სამრჩეველთა საბჭოს ფინქციები და ამოცანები იხილეთ დებულებაში

 

გააზიარე