მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი

გააზიარე