საკრებულოს მორიგი სხდომა

4 ივნისი, 2019

3 ივნისს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუა უძღვებოდა. სხდომაზე განხილულიქნა შემდეგი საკითხები :

1. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
2. ,,ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.
სხდომის წევრთა უმრავლესობამ საკითხების დამტკიცებას მხარი დაუჭირა.

გააზიარე