საკრებულოს მორიგი სხდომა

28 თებერვალი, 2018

საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება  2018 წლის 5 მარტს საკრებულოსა და მერიის სხდომათა დარბაზში.

 

დღის წესრიგი

   1. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის შესახებ. 3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 12 თვის შესრულების ანგარიშის განხილვა.

გააზიარე