საკრებულოს ბიუროს სხდომა

27 ოქტომბერი, 2017

30ოქტომბერს 12:00 საათზე გაიმართება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.  საკრებულოსა და გამგეობის სხდომათა დარბაზში.

დღის წესრიგი:

  1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.

 

/მომხს: გ. ახალაია - საკრებულოს სოციალურ საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე/

 

 

  1.    „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.

 

/მომხს: გ. ახალაია - საკრებულოს სოციალურ საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე/

 

  1.     ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.

 

/მომხს: გ. ახალაია - საკრებულოს სოციალურ საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე/

 

  1.     ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.

 

                                             /მომხს: გ. ახალაია - საკრებულოს სოციალურ საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე/

 

  1.     ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.

 

                                                        /მომხს: გ. ახალაია - საკრებულოს სოციალურ საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე/

 

 

გააზიარე