საკრებულოს ბიუროს სხდომა

28 იანვარი, 2019

დღეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა გაიმართა,სადავ განხილულიქნა შემდეგი საკითხები : 1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის აკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. მომხსენებელი დაზმირ დარსალია - ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე
2. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრისა და კომპლექსური სასპორტო სკოლის გაერთიანების“ რეორგანიზაციის შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.
მომხსენებელი კობა თოლორდავა - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე. 
ბიუროს წევრების გადაწყვეტილებით აღნიშნული საკითხები საკრებულოს სხომაზე განსახილველად და დასამტკიცებლად გავა 4 თებერვალს.

გააზიარე