კომისის სხდომა

28 დეკემბერი, 2017

 დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე დაზმირ დარსალია უძღვებოდა. სხდომაზე დღის წესრიგით განიხილეს შედეგი საკითხი: ,,ჩხოროწყუს მუნიციპალური ნარჩენების ხუთწლიანი გეგმის 2018-2022 წლებისთვის დამტკიცების შესახებ. კომისიის წევრებმა ერთხმად მიიღეს გადაწყვეტილება საკითხის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე გატანის თაობაზე.კომისიის სხდომაზეგანმარტებები გააკეტა მერის მოადგილემ გოა ჩიქოვანმა.

გააზიარე