კომისიის სხდომა

20 მარტი, 2019

დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიის დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა გაიმართა ,სადაც განხილულიქნა ერთი საკითხი - 2019 წელს ,,სოფლის მხარდაჭერის" პროგრამის დასახლებების მიხედვით შერჩეული პრიორიტეტების დამტკიცების თაობაზე საკითხის საკრებულოს რიგგარეშე სხდოამზე გატანა. კომისიის წევრებმა წარმოდგენილ საკითხს საკრებულოს სხდომაზე გატანას მხარი დაუჭირეს.

გააზიარე