მობილიზაციის განყოფილება

მობილიზაციის განყოფილების ფუნქციები:

  • სამობილიზაციო მომზადებისა და საქმიანობის ორგანიზება;
  • მობილიზაციის გამოცხადების შემთხვევაში სამხედრო სამსახურში გაწვევის, მოქალაქეთა შეტყობინების, შეკრების პუნქტებში ან სამხედრო ნაწილებში გამოცხადების, სამობილიზაციო გეგმებით გათვალისწინებული მისაწოდებელი ტექნიკის, შენობა-ნაგებობების, კომუნიკაციების, მიწის ნაკვეთების, სატრანსპორტო საშუალებების და სხვა სამობილიზაციო რეზერვების მატერიალურ-ფასეულობათა გადაცემის ორგანიზება;
  • ადგილობრივი სამუშაო გეგმების დამუშავება;

განყოფილება შედის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

მობილიზაციის განყოფილების უფროსი

ლაშა ჯღარკავა

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599-85-65-71
განყოფილების თანამშრომლები - მთავარი სპეციალისტები
  • გიზო შონია - მობ: 598-14-87-11

 

 

Share page