ზედამხედველობის განყოფილება

ზედამხედველობის განყოფილების ფუნქციებია:

  • განყოფილების საქმიანობის დაგეგმვა, წარმართვა  და ხელმძღვანელობა;
  • სამსახურის უფროსისთვის შესაბამისი წინადადებების, დასკვნებისა და გადაწყვეტილებათა პროექტების წარდგენა;
  • განყოფილების საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების კონტროლი;
  • გამგებლისა და სამსახურის უფროსის დავალებების შესრულება;
  • მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და თანამდებობის პირების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.


განყოფილება შედის ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

კახა ფირცხელავა

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599-41 64 60
Email - kaxa.fircxelava.1969@mail.ru

 სამუშაო გამოცდილება:  

  1994-2004 წლებში იყო ჩხოროწყუს საგზაო სამმართველო-გზის ოსტატი.

  2004-2014 წლებში იყო ჩხოროწყუს საგზაო სამმართველო- უფროსი სამუშაოთა მწარმოებელი.

  2015 წლიდან დღემდე არის ეკონომიკის ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი.

განყოფილების თანამშრომელი - მთავარი სპეციალისტი
  • მამუკა ყალიჩავა - მობ: 599-85 65 72
განყოფილების თანამშრომლები - უფროსი სპეციალისტი
  • ზურაბ ლემონჯავა – მობ: 599 85 03 48

 

 

 

გააზიარე