სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

სამსახური უზრუნველყოფს: მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სასპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტების  რეაბილიტაციისა და განვითარებისათვის პროგრამების პროექტების მომზადებას.სპორტულ და ახალგაზრდულ  ღონისძიებათა დაგეგმვა და ორგანიზება, მასობრივი სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ჩატარების კოორდინაციას. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტული შეჯიბრებებისა  და სხვა ღონისძიებების მოწყობას. მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის უფროსი

 

ედემ კავარცხელია

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მობ: 599 85 66 10

E-mail:

სამუშაო გამოცდილება

2012 წლიდან დღემდე არის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი.

განათლება

ი. ჯავახიშვილის სახ. სოხუმის ფილიალი

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

განყოფილების უფროსი

  • თეა ტყებუჩავა – მობ: 599 85 46 19

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

  • გიორგი გახარია –მობ: 593 72 26 06
  • ვარლამ თოდუა – მობ: 551 52 28 63

 

გააზიარე