საკრებულოს კომისიის სხდომა

1 მარტი, 2022

18 თებერვალს, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის სხდომა გაიმართა, სადაც განიხილეს შემდეგი საკითხი: - „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე გატანის თაობაზე. კომისიის წვრებმა მხარი დაუჭირეს აღნიშნული საკითხის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე გატანას.

+5

გააზიარე