ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

სამსახური უზრუნველყოფს: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სოციალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების რეაბილიტაციისა და განვითარების პროგრამების შემუშავებასა და მათი განხორციელების კოორდინაციას. სოციალურად დაუცველი პირების აღრიცხვას, მათზე  სოციალურ დახმარებისა და სხვა სახის შეღავათების დაწესების შესახებ წინადადებების მომზადებას. მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, მასზე სოციალურ გავლენის პირობების შესწავლასა და შესაბამის ღონისძიებათა დაგეგმვას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ვეტერანთა აღრიცხვას, მათი სოციალური დაცვის სფეროში გასატარებელ ღონისძიებათა შემუშავებასა და განხორციელების კოორდინაციას. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელებას. 

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში.

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი

კახა შელია

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მობ: 599 85 66 09

E-mail - kaxa_shelia@mail.ru

სამუშაო გამოცდილება

2004-2006 წლებში მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩხოროწყუს რაიგანყოფილებაში საუბნო ჯგუფის უფროს ინსპექტორად.
2007 წელს მუშაობდა გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სატყეო სამმართველოს ჩხოროწყუს უბნის რეინჯერად.
ჩაბარებული აქვს პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა.
2013 წლის 22 თებერვალს დაინიშნა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად.
 
განათლება
1992 წელს დაამთავრა ჩხოროწყუს მუნიციპლიტეტის №2 საჯარო სკოლა.
1992-1998 წლებში სწავლობდა ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. ფაკულტეტი ტექნოლოგიური.
1996-2001 წლებში სწავლობდა თბილისის საბაზო ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტში. ფაკულტეტი იურიდიული.

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის

მთავარი სპეციალისტები
  • ბესიკ შენგელია – მობ: 599 85 02 71
  • ედიშერ შუბლაძე – მობ: 599 80 18 16
უფროსი სპეციალისტი
  • ნონა ჩიქოვანი –მობ: 599 85 03 27

იძულებით გადაადგილებულ პირთა–დევნილთა განყოფილება

განყოფილების უფროსი

  • გელა ვეკუა – მობ: 595 09 67 86;
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
  • თამარ ქარჩავა – მობ: 599 85 02 69

 

 

 

გააზიარე