წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილება

წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილება უზრუნველყოფს:

  • მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურეობას "ერთი ფანჯრის" პრინციპის დაცვით;
  • გამართული კომუნიკაციის უზრუნველყოფა გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირთა კომუნიკაციის უზრუნველყოფა მოქალაქეებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, იურიდიულ პირებთან და სხვა გაერთიანებებთან;
  • მოქალაქეთა განცხადებების და საჩივრების მიღება;
  • გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების კოორდინირება;


განყოფილება შედის ადმინისტრაციული სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

სოლომონ კოზმავა

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599 85 65 87
სამუშაო გამოცდილება

1980-1988 წწ. ახუთის საშუალო სკოლა. მასწავლებელი;

1988-1989 წწ. კირცხის საშუალო სკოლის დირექტორის მოადგილე.;

1991 -2007 წწ. კირცხის თემის საკრებულოს თავმჯდომარე;

2007-2013 წწ. კირცხის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული;

2013-2015 წწ. გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი;

2015 წლიდან გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

განათლება

ალ. წულუკიძის სახ. ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი.

განყოფილების თანამშრომელი - მთავარი სპეციალისტი
  • დავით ჩაგანავა - მობ: 599 85 02 61

ადმინისტრაციული ერთეულების თანამშრომლები (სპეციალისტები) იხელეთ შესაბამისი ერთეულის გვერდზე

 

გააზიარე