ადმინისტრაციული სამსახური

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახური უზრუნველყოფს:

 • კორესპოდენციის მიღებასა და ადრესატებისათვის გადაგზავნას;
 • ორგანიზაციულად უზრუნველყოფს გამგებლის სამართლებრივი აქტებისა და სხვა დოკუმენტების გაფორმებას, რედაქტირებას, რეგისტრაციას და გამოქვეყნებას;
 • ახორციელებს მერისა და მერიის  მიერ ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას;
 • ორგანიზაციას უწევს მერიის მოსამსახურეთა სწავლებას, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და გადამზადებას;
 • აფორმებს და აღრიცხავს მიღებულ დოკუმენტებზე გამგებლის და გამგეობის თანამდებობის პირების დავალებებს და გადასცემს შემსრულებლებს;
 • უზრუნველყოფს მერიის ერთიან საქმისწარმოებას და ამ მიზნებისთვის დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემების მართვას; მერისა და მერიის თანამდებობის პირების სახელზე შემოსული წერილების, განცხადებების და სხვა დოკუმენტაციის დამუშავებას ავტომატიზებული ელექტრონული პროგრამების მეშვეობით; კორესპონდენციის განსახილველად კანონით დადგენილი ვადების დაცვის კონტროლს; კორესპონდენციის გადაგზავნას, საარქივო მასალების ანოტირებას და არქივის წარმოებას;
 • საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილების განხორციელებას;

 ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ზვიად გრიგოლაია

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: (595) 517075
E-mail: info.gamgeoba@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება

1996-2000 წლებში იყო ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაციის წევრი;

2003-2011 წლებში იყო ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელ-ინსპექტორი და ჩხოროწყუს რაიონში პარტიის თავმჯდომარე;

2011 წლიდან არის „ქართული ოცნების“ წევრი;

2013 წლიდან არის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი;

განათლება

1979 წელს დაამთავრა დ. ჩხოროწყუს # 2 საშუალო სკოლა;

1983 წელს დაამთავრა ჩხოროწყუს მექანიკური ტექნიკუმი: კვების მრეწველობის დანადგარების სპეციალობით;

1984-1986 წლებში გაირა სავალდებულო სამხედრო სამსახური;

1992-1994 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლა ეკონომისტის სპეციალობით;

1996-2000 წელს დაამთავრა საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.

 

 

   იურიდიული განყოფილება

განყოფილების უფროსი
 • ეკატერინე კვარაცხელია - მობ: 599 85 66 00
            განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
  • ვლადიმერ ესართია - მობ:599-85-02-51

  საორგანიზაციო, საქმის წარმოებისა და კადრების განყოფილება

  განყოფილების უფროსი

  • ინგა შამათავა - მობ: 599-85-03-06
  განყოფილების მთავარი სპეციალისტები
  • ასმათ ესართია – მობ: 599-36-02-49
  • თამაზ შენგელია – მობ: 599-85-65-50
  განყოფილების უფროსი  სპეციალისტი
  • მარიამ ქებურია – მობ:599-85-01-92

  საზოგადოებასთან  ურთიერთობის განყოფილება

  განყოფილების უფროსი

  • ინგა პაპასქირი - მობ: 599 85 01 75
  განყოფილების მათავარი  სპეციალისტი
  • კესო კვარაცხელია –მობ: 599-85-65-83

  განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი

  • ნათია ლაზარია – მობ: 599 85 44 61

  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლებთან

  ურთიერთობის განყოფილება

  განყოფილების უფროსი
  • სოლომონ კოზმავა - მობ: 599 85 65 87
  განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
  • დავით ჩაგანავა - მობ: 599-85-02-61

  ადმინისტრაციული ერთეულების თანამშრომლები (სპეციალისტები) იხელეთ შესაბამისი ერთეულის გვერდზე

  გააზიარე