საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

18 დეკემბერი, 2017

 

19 დეკემბერს,  12:00 სთზე გაიმართება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, სადაც დღის წესრიგით განიხილება შემდეგი საკითხები:

  1. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“    ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: ჯ. ჯალაღონია - საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის თავმჯდომარე

თანამომხს: ზ. ხორავა - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი/

  1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე.

/მომხს: ზურაბ ჯიქია - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის  კომისიის თავმჯდომარე/

  1. საკრებულოს ფრაქცია „შენების მოძრაობა - ევროპული საქართველო“-ს რეგისტრაციაში გატარებაზე  საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის უარყოფითი დასკვნის განხილვის თაობაზე.

/მომხს: კ. თოლორდავა - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო

საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/

გააზიარე