საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

25 აგვისტო, 2017

დღეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა იქნა გამართული. სხდომაზე დღის წესრიგით განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:

1. საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ;

/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/

2. საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩატარებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/

3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (ბიფენტრინის შემცველი ინსექტიციდი) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ.

/მომხს: დ. დარსალია - საკრებულოს ქონების მართვისა ბინებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე

აღნიშნული საკითხები დამტკიცებულ იქნა ერთხმად.

      

გააზიარე