საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

13 ივლისი, 2017

დღეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სადაც დღის წესრიგით განხილულ იქნა შემდეგი საკითხი:

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განხორციელებული პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ.

/მომხს. დ. დარსალია-საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე/
აღნიშნულ საკითხს საკრებულოს წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი.

 

ფოტო

გააზიარე