საკრებულოს ბიუროს სხდომა

31 ოქტომბერი, 2017

30 ოქტომბერს საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, სადაც დღის წესრიგით განიხილეს შემდეგი საკითხები: 1 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/ და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/ და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. / მომხსენებელი : გ. ახალაია - საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/ 2 ,, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან / და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/ და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწაესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის შესახებ . / მომხს: გ. ახალაია - საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/ 3 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/ და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/ და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის სამსახურეობრივი ინსტრუქციების , ქცევის და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. / მომხს: გ. ახალაია - საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/ 4 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშების სისტემის დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. /მომხს: გ. ახალაია- საკრებულოს საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/ 5 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. / მომხს: გ- ახალაია- საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს ერთხმად უყარეს კენჭი საკრებულოს სხდომაზე გასატანად.

ფოტო

გააზიარე