საკრებულოს ბიუროს სხდომა

28 თებერვალი, 2018

     დღეს გაიმართა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა, სადაც დღის წესრიგით განიხილეს შემდეგი საკითხები: 1. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის შესახებ. 3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 12 თვის შესრულების ანგარიშის განხილვა.

ფოტო

გააზიარე