საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა

29 ნოემბერი, 2018

26 ივნისს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კობა ჯიქია უძღვებოდა. სხდომაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები: 1. ,,ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულების შექმნის შესახებ" ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის წლიოს 6 ოქტომბრის N29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის შესახებ. 2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობის რანგირების,თანამდებობრივისარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შსახებ" ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაძ საკითხის საკრებულოს სხდომაზრ განხილვის შესახებ. საკრებულოს ბიუროს წევრებმა საკითხის საკრებულოს სხდომაზე გატანას მხარი დაუჭირეს .

გააზიარე