საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა

2 აგვისტო, 2017

   დღეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა,სადაც დღის წესრიგი განიხილებოდა შემდეგი საკითხები: 1. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. /მომხს: ვ. გულუა - საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე თანამომხს: ზ. ხორავა - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი/ 2. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის შესახებ. /მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/ 3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზესაკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. /მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/ 4. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. /მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/ 5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. /მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/ 6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. /მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/ 7. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 ნოემბრის №32 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. /მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/ 8. სსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ნაკიანის თემის საჯარო სკოლისათვის ეროვნული გვარდიიდ მებრძოლის ბეჟან ვეკუას სახელის მინიჭების თაობაზე“ საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. /მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/ 9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. /მომხს: დ. დარსალია - საკრებულოს ქონების მართვისა ბინებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე თანამომხს: ე. მალანია - გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა . საკრებულოს ბიუროს წევრებმა მხარი დაუჭირეს საკითხების საკრებულოს სხდომაზე გატანას,რომელიც გაიმართება 7 აგვისტოს.

 

ფოტო

გააზიარე