კომისის სხდომა

28 დეკემბერი, 2017

 დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა გაიმართა. სხდომაზე განიხილეს ,,ჩოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N53 დადგენილებაში ცვლილებების შტანის თაობაზე. სხდომის წევრებმა საკითის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე გატანას მხარი დაუჭირეს.

გააზიარე