კომისიის სხდომა

23 დეკემბერი, 2020

22 დეკემბერს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური კომისიის სხდომა იქნა გამართული. სხდომაზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხი:

1.ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივ და დევნილ) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

გააზიარე